Emsal Kararlar

696 KHK Kapsamında Kadro Alan İşçiler İçin Asgari Ücret Farkı Davalarında Bilgi Notu

696 KHK Kapsamında Kadro Alan İşçiler İçin Asgari Ücret Farkı Davalarında Bilgi Notu

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışmakta olan işçiler; 696 sayılı KHK kapsamında sürekli işçi kadrolarına geçirilirken, taşeron nezdinde almakta oldukları asgari ücretin %10 fazlası, %20 fazlası, %50 fazlası vb. gibi ücretler üzerinden çalıştıkları idarelerde sürekli işçi kadrolarına geçişleri sağlanmış ve sürekli işçi kadrosuna geçtikten sonra 2018 yılı boyunca taşeron nezdinde almakta oldukları asgari ücretin oransal farkları üzerinden ücretlerini almışlardır.
Fakat 2019 yılında asgari ücretin günlük 85,28 TL, aylık 2.558,40 TL olarak kararlaştırılması üzerine, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olan 696 KHK ile kadroya geçen işçilerin ücretlerinin belirlenmesi bakımından kurumlar arasında uygulama birliğinin yaratılması adına, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından 01.02.2019 tarihli görüş verilmiş olup; “… toplu iş sözleşmesinin ücret zammı maddesinde 01/01/2019 tarihindeki ücretlerine yüzde dört oranında zam yapılacağı belirtildiğinden, günlük çıplak brüt ücretleri, günlük 85,28 TL’nin altında kalan işçilerin ücretlerinin asgari ücret seviyesine yükseltilmesi ve bu miktarın üzerine Bakanlığımızca ilan edilen toplu iş sözleşmesi hükümleri gereğince 01/01/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde dört oranında zam yapılması …” şeklinde uygulamaya yön verici şekilde icrai nitelikte bir görüş verilmiştir.

Birçok kamu kurum ve kuruluşunda sürekli işçi kadrosuna geçirilmeden önce işçilerin ücretleri ihale şartnameleri ile asgari ücretin oransal fazlası olarak belirlendiği, kadroya geçtikten sonra 2018 yılında da aynı oranda ücretin ödenmeye devam edildiği halde 2019 yılına gelindiğinde Çalışma Genel Müdürlüğünün görüşü̈ sebebiyle bütün kamu kurum ve kuruluşları bünyelerinde çalışmakta olan işçilerden ücretleri asgari ücretin oransal fazlası olarak belirlenenlere sadece yüzde 4 zam uygulamak suretiyle maaş ödemesi yapmışlardır. Birçok işçinin sürekli işçi kadrosuna geçerken idare ile imzaladığı sözleşmesi bulunmadığından veya işçilerin imzaladıkları iş sözleşmelerinin ücret kısımlarında herhangi bir rakam yazmayıp bu bölüm işveren olan kamu kurum ve kuruluşları tarafından ya boş bırakılmış ya da “asgari ücretin … fazlası” şeklinde yazıldığından söz konusu uygulama açıkça kanun hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.

Konuyla ilgili olarak tarafımızca ülke genelinde birçok kamu kurum ve kuruluşuna karşı işçilerin ücretlerinin tespiti ve eksik ödenen kısımların ödenmesi için davalar açılmış ve bu davalardan birçoğu işçiler lehine kesin olarak karara bağlanmıştır. İş Mahkemeleri talebimiz doğrultusunda vermiş oldukları kararlarda “İşçinin ücretinin; asgari ücrete endekslenerek asgari ücretin belirli bir yüzdesi olarak kararlaştırılması işçinin kazanılmış hakkı olduğunu, işçi kadroya geçirilirken geçiş öncesindeki ücret ve diğer mali hakları ile geçiş yapması gerektiğini, bu durumun korunmasının da hukuk devleti ilkesi gereği olduğunu” dile getirmişlerdir.

Sonuç olarak 696 sayılı KHK ile sürekli işçi kadrosuna geçişi yapılan işçilerden; idare ile yazılı iş sözleşmesi imzalamayanlar veya imzalayıp da sözleşmelerinin ücret kısımlarına açık, spesifik bir rakam yazmayan ve alt işveren nezdinde asgari ücretin yüzdesel farkı ile çalışan işçilere 2019 yılının Ocak ayından itibaren eksik ücret ödenmiş olup söz konusu işçilerin dava yoluna gitmesi halinde mahrum kaldığı bütün hakları faiziyle birlikte tahsil edebilecekleri mütalaa edilmektedir.

 

Av. Levent ATABAY

Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası

Başhukuk Müşaviri

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu