Uncategorized

Sürekli İşçi Kadrosuna Alınmayan İş Yeri Temsilcisi Açmış Olduğu İşe İade Davasını Kazandı

Sürekli İşçi Kadrosuna Alınmayan İş Yeri Temsilcisi Açmış Olduğu İşe İade Davasını Kazandı

Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası üyesi ve İşyeri Baştemsilcisi olan Emrah BALOĞLU, Ondokuz Mayıs Üniversitesi rektörlüğü bünyesinde taşeron nezdinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaktayken 24.12.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 127 nci maddesiyle 375 sayılı KHK’ ya eklenen 23 ve 24 üncü maddesinde yer alan idarelerde Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalışmakta olan işçilere sürekli işçi kadrosuna geçiş hakkı verilmiş ve geçişle ilgili olarak usul esaslar yayımlanmış ve sürecin nasıl işleyeceği hüküm altına alınmıştır.

696 sayılı KHK ya göre sürekli işçi kadrosuna başvuru yapan üye hakkında gerekli arşiv ve güvenlik araştırması yapılmış, hakkında sürekli işçi kadrosuna başvurusunu engelleyecek herhangi bir olumsuzluğu olmadığından dolayı başvurusu kabul edilmiş ve sınava kabulü yapılan listede ismi yer almıştır. Üye davalı idare tarafından da yapılan sınavda başarılı sayılmış (Ek-1) ve sürekli işçi kadrosunda atanması adına önünde herhangi bir engel kalmamış olup atama onayının beklerken davalı idare tarafından davaya konu işlem ile sürekli işçi kadrosuna yapmış olduğu başvurusu reddedilmiştir.

Söz konusu red işleminin iptali için Samsun İdare Mahkemesi nezdinde idari işlemin iptali, işten çıkarılma işlemine karşı ise Samsun İş Mahkemeleri nezdinde işe iade davası açılmıştır. 

Samsun 2. İş Mahkemesi tarafından üyenin işe iadesine karar verilmiş fakat 6356 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 24 ncü maddesi gereğince iş yeri temsilcisi olan üyenin boşta geçen süre alacağını temsilcilik süresinde ödenmesine karar vermemiştir. Verilen eksik karara karşı Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası Başhukuk Müşaviri Av. Levent ATABAY tarafından Bölge Adliye Mahkemesine istinaf kanun yoluna başvurulmuş ve itiraz neticesinde Samsun Bölge Adliye Mahkemesi ilk derece mahkemesinin kararını kaldırarak, üyenin işe iadesinde ve temsilcilik süresiyle sınırlı olmak üzere boşta geçen süre ücret alacaklarının tamamına hükmetmiştir.

Karara ulaşmak için tıklayın..

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu