Sendikalar ve İş Hukuku

İşe Geç Kalan İşçi İşten Çıkartılabilir mi?

İşe Geç Kalan İşçi İşten Çıkartılabilir mi?

Düzenli mesai saatleri olan iş yerlerinde, işçilerin zamanında işe gelmeleri bir kuraldır. İşe gidiş gelişlerde işçilerin elinde olmayan sebeplerden dolayı zaman zaman aksamalar söz konusu olabilir. Ama bunu alışkanlık haline getiren kişilerin varlığı iş yerinin düzenini olumsuz etkilediği için, işverenler bu işçilerle çalışmayı sonlandırmak isteyebilir. Peki, İşe geç kalan işçi işten çıkartılabilir mi?

Eskiden iş yerleri çalışanların işe gelip işten çıktıkları saati takip edebilmek için imza sistemi kullanırdı. Günümüzde ise birçok iş yeri işe gidiş gelişlerin takibini kart sistemi ile yapıyor. Bu takip sisteminde tespit edilen gecikmelerin sık sık yaşanması durumunda, işlerin aksaması, iş yeri disiplininin zedelenmesi, diğer çalışanların olumsuz etkilenmesi gibi problemlere karşılık bir çözüme ihtiyaç duyulmaktadır. İlk olarak başvurulan yöntem işçinin savunmasının alınması ve akabinde uyarı verilmesidir. Bu şekilde çözüme ulaşmayan durumlarda ise iş akdi feshi de bir seçenek olacaktır.

Geç Kalan İşçiye İhtar Verme Nasıl Uygulanır?

4857 sayılı İş Kanunu’nun iş akdi feshinin son çare olma ilkesi ışığında, işçinin işe zamanında gelmesini sağlayacak ilk yöntem işçiyi bu davranışından dolayı uyarmaktır. Bu uyarma sözlü de yazılı da olabilir. Ama kanıtlanabilirlik açısından her zaman “yazılı” uyarı tercih edilmelidir.

Sürekli işe geç geldiği tespit edilen işçiyi uyarmak isteyen işveren, öncelikle gecikmeleri kanıtlamalıdır. Varsa imza föyü ya da kart sistemindeki geliş saati işçinin işe geç geldiğinin kanıtı olabileceği gibi, yöneticisinin ya da çalışma arkadaşlarının şahitlik ettiği işe geç gelinen günler için düzenlenmiş olay tespit tutanağı da değerlendirmeye alınacaktır.

  • Olay Tespit Tutanağı Nasıl Düzenlenir?

İşçi işe geç geldiği gün, işe gelinen saati ve durumu bildiren bir tutanak düzenlenir. Tutanak, duruma şahitlik eden kişilerce imzalanarak İnsan Kaynakları birimine iletilir. İlgili birim gecikmeleri değerlendirerek işçinin bu durum karşısında savunmasını almak zorundadır.

  • Savunma Talebi ve Savunma Yazısı Nasıl Olmalıdır?

Olay tespit tutanağını alan insan kaynakları, işe sık sık geç kalan çalışanın, olay tespit tutanağında belirtilen tarihlerde neden işe geç geldiğinin açıklamasını isteyen bir “savunma talebi yazısı” hazırlar. Savunma talebi yazısı olay tespit tutanağında belirtilmiş durumu aynen aktaran, tutanakta yazan konular dışında herhangi bir ekleme yapılmamış bir şekilde işçiye sunulmalıdır. İşçi ise kendi el yazısı ile savunma talebine cevaben savunma yazısını yazar. Gecikmesinin sebebini belirtir.

  • Uyarı Metni Nasıl Hazırlanır?

İşçinin savunma yazısında belirttiği geç kalma sebebini değerlendirerek, işçiye bir ihtar yazısı hazırlanır. Bu davranışın tekrarlanmaması gerektiği işçiye hatırlatılır.

İşçinin, uyarı metnini aldıktan sonra davranışı tekrarlamaması beklenir. İhtarın ardından aynı davranışı tekrar etmeye devam eden bir işçi için tekrar ihtar verilebilir, kalan diğer seçenek ise iş akdi feshidir.

Haklı Neden mi Geçerli Neden mi?

İşe geç kalmak bir işten çıkış sebebi olarak değerlendirilmemelidir, fakat işçinin bu davranışı sık sık gerçekleştirmesi, iş akdi feshini geçerli bir gerekçe haline getirecektir.

4857 sayılı İş Kanunu, işçinin devamsızlık durumu ile ilgili işverene haklı nedenle fesih hakkını verirken, işe geç kalma durumu ile ilgili doğrudan bir düzenlemeye yer vermemektedir. Fakat her durum kendi içinde ayrı değerlendirilmekle birlikte, işçinin geç gelmesinin görevlerini yerine getirmesini anlamlı ölçüde engellemesi, hatırlatıldığı ve uyarıldığı halde işini yapmaması bir haklı nedendir ve tazminatsız fesih ile iş akdi sonlandırılabilir. Haklı nedenle tazminatsız fesih, 4857 sayılı İş Kanunu’nda madde 25’te sayılan sebeplerden birine dayandırılarak yapılabilen bir fesihtir. Diğer taraftan işçinin sık sık gecikmesi sebebiyle, işçiyi bu davranışından ötürü önceden uyarmış olmak şartıyla iş akdi geçerli nedenle feshedilebilir.

İşçinin aynı davranıştan ötürü birden fazla uyarı alması, tek başına haklı nedenle işten çıkışını gerektirmez, ancak geçerli neden olarak değerlendirilebilir.

Etiketler
Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu